Záznam o nehodě

Zákon č. 361/2000 Sb. přesně určuje, jaké úkony musí řidič provést v případě dopravní nehody. Jestliže nevznikne povinnost ohlásit nehodu policii, hovoří zákon o tom, že účastníci nehody musí o nehodě sepsat záznam, který podepíší a předají pojistiteli. Zmíněný záznam musí obsahovat všechny potřebné údaje o nehodě: místo, čas, identifikační údaje účastníků, příčiny, průběh a následky nehody.
Povinnost mít při řízení vozidla předtisk záznamu o nehodě sice zákon neukládá, stejně tak neurčuje jeho přesnou formu. Vzhledem k okolnostem, které případnou dopravní nehodu provázejí, např. stres účastníků, možné opomenutí důležité skutečnosti, časová tíseň při zablokování frekventované vozovky atd., je vhodné mít předtištěnou podobu záznamu o nehodě stále ve vozidle. Tzv. Evropský záznam o nehodě je zpracován tak, aby usnadnil účastníkům nehody zaznamenání všech důležitých okolností.

euroformulář

A samozřejmě je v těchto nepříjemných situacích více než dobré vědomí, že máte uzavřené havarijní pojištění. Povinné ručení je samozřejmostí, o tom netřeba hovořit.