Povinnost přivolat k nehodě policii

Stejně jako zákon č. 361/2000 Sb. účastníkům dopravní nehody ukládá, jak v jejím případě postupovat, vymezuje tento zákon, v jakých případech je k nehodě nutno přivolat policii. Policii je řidič povinen přivolat k nehodě:

  • při níž došlo ke zranění nebo úmrtí;
  • při níž je škoda na majetku vyšší než 100 000 Kč;
  • při níž došlo k poškození majetku třetí osoby včetně poškození majetku státu nebo obce;
  • při níž sice škoda na majetku účastníků nedosahuje 100 000 Kč, ale účastníci se nemohou dohodnout na zavinění nehody;
  • případně nebudou účastníci sami schopni zajistit plynulost silničního provozu.