Povinné doklady

Jaké doklady musí mít řidič při řízení osobního automobilu
Při řízení automobilu musí u sebe řidič mít podle Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích platný řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla (dříve malý technický průkaz) a zelenou kartu, která potvrzuje, že jste uzavřeli a zaplatili povinné ručení. V některých případech pak ještě také doklad o zdravotní způsobilosti. V případě, že zmíněné doklady u sebe řidič mít nebude, hrozí mu bloková pokuta až do výše 2000 Kč, jestliže bude chtít z nějakého důvodu podstoupit správní řízení, může mu být uložena pokuta od 1500 do 2500 Kč. Zvláštní kapitolou je občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti (cestovní pas). Zákon o provozu na pozemních komunikacích sice přímo nepožaduje mít tento doklad při řízení vozidla, ale protože je řidič povinen při silniční kontrole na požádání prokázat totožnost, předpokládá se, že nějaký průkaz totožnosti u sebe bude mít. Tuto povinnost má navíc i podle zákona o občanských průkazech.
Na řidiče po dovršení 60 let věku se vztahuje povinnost mít u sebe doklad o zdravotní způsobilosti. Potvrzení si musí nechat vystavit praktickým lékařem nejdříve půl roku před dosažením této věkové hranice a nejpozději v den dosažení tohoto věku a předkládá je při silniční kontrole společně s řidičským průkazem. Dále se pak musí podrobit této prohlídce po dovršení 65 a 68 let a potom každé dva roky.